NVME SSD 5

1,500,000đ/tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 16GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 160GB SSD NVMe

NVME SSD 6

1,500,000đ/tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 16GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 160GB SSD NVMe

NVME SSD 7

1,500,000đ/tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 16GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 160GB SSD NVMe

NVME SSD 8

1,500,000đ/tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 16GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 160GB SSD NVMe